Winkelwagen

Winnaar 2004

  • Tekstschrijver(s): Paul Münstermann & Leo Keularts
  • Componist(en): Paul Münstermann
  • Uitvoerende(n): Paul & Leo
  • Datum: 06-02-2004
  • Finaleplaats: Sint Odiliënberg, Tentpaviljoen 't Reutje
  • Organisatie: CV De Berggeite
  • Presentatie: Sjra Puts

Tweemaol aafgezeëg (en nog te kot)

Refrein:
Doa komme v’r noeëts va ze leëve mit noa boete
Dat kient v’r noeëts va ze leëve oet de sjuur
Doa komme v’r noeëts va ze leëve mit noa boete
Dat kient v’r noeëts va ze leëve durch gen duur
Inne poekel van ‘t duie
En de nerve ram kapot
Doa komme v’r noeëts va ze leëve mit noa boete
Twieëmoal aafgezeëg en nog te kót

Couplet 1:
Es thema vuur d’r wage houwe vier e good idee
‘ne dieke bulles va papier maché
Vier hamerde en sjoesterde bis drei oer in de nach
’t woeët al ummer groeëter en vöal sjunder da verwach
Vier bouwde in ’t blómmesjuurke va d’r Koale-Frens
Me wie ’t entlich veëdig woa, doe zag inins d’r Hens:

Couplet 2:
Vier hant d’raa getrókke en mit elf maan geduid
D’r waan woa evvel vöal te groeët gegruid
Wat hant v’r ós gevregeld, al d’r duvel geprobeerd
Van al dat sjurge is ós bauw d’r waan versjangeleerd
Vier hant get sjuns óp lager, me v’r kriege ’t neet d’roet
noe bel toch mit de brankweer, want d’r óptoch lup al oet

Brug:
Vier hant ‘m middedurch gezeëg en hant de heng vol kweëte
Vier dreumde va d’r ieëjste pries, dem kinne vier vergeëte

2004 LVK